• slide
  • slide

Pracownia podstaw projektowania

RYSZARDA BOJARSKIEGO

 

Ukończył  Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie  oraz Wydział Architektury Wnętrz  w ASP   Warszawa. Od  trzydziestu  siedmiu lat praca pedagogiczna. Od 2007 Nauczyciel dyplomowany. Od 1983  praca pedagogiczna w PLSP/ZPSP Warszawa Nauczyciel przedmiotów projektowych-zawodowych:

  • podstawy projektowania,

  • reklama wizualna,

  • aranżacja  wnętrz,  wystawiennictwo, 

  • rysunek techniczny, 

  • rysunek zawodowy        

Prace uczniów wielokrotnie eksponowane na przeglądach wyróżnionych prac dyplomowych ,,Biennale” w latach 1993-2004. Przez wiele lat komisarz  przeglądów „Biennale”. Ogromna ilość absolwentów - wychowanków  kontynuowała  naukę  na wydziałach projektowych oraz innych wydziałach artystycznych wyższych uczelni  plastycznych w kraju i za granicą. Praca w zespołach programowych  przygotowujących programy nauczania przedmiotów projektowych -zawodowych w ramach instytucji: 

Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego, Centrum Edukacji Artystycznej.

Praca w zespole przygotowującym  podstawy programowe  przedmiotu  podstawy projektowania (2013). Od początku  pracy  pedagogicznej   współpraca merytoryczna z nauczycielami akademickimi w ASP Warszawa- Wydział  Architektury Wnętrz, Wydział Wzornictwa Przemysłowego. Konsultacje merytoryczne: Wydział Architektury -Politechnika Warszawska, Europejska Akademia Sztuk. Autorski program podstaw projektowania—nr. dopuszczenia 4/2006 MKiDzN Przykłady zrealizowanego  programu podstaw projektowania przedstawione  w biuletynach  Centrum  Edukacji  Artystycznej--Biuletyn”Plastyk” Numery :   12.2012      01.2013       09.2017   09.2018. Przykłady  realizacji programu przedmiotu –wystawiennictwo- przedstawione w biuletynach Centrum Edukacji Artystycznej—Biuletyn ,,Plastyk” Numery:    12.2016     01.2017    02.2017    09.2018. Program był realizowany w pięcioletnim cyklu kształcenia zakończonym pracą dyplomową. Twórczość w zakresie  rysunku a także ilustracje i projekty okładek. Prace rysunkowe prezentowane na licznych wystawach m.in. w Domu Literatury (1989), w Galerii Ściana Wschodnia (1991) oraz zbiorowe, m.in Dekada Sztuki (1992), Nagroda w konkursie z okazji 50-ej rocznicy Powstania Warszawskiego za pracę  pt. ”Z dymem pożarów”(1994). Prace projektowe- min. Identyfikacja wizualna firmy, okładki książek oraz biuletynu  Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i wspólnicy.