KADRA KIEROWNICZA

 

Dyrektor – dr Beata Lewińska

Wicedyrektor – Bożena Mierzwiak

Kierownik sekcji przedmiotów specjalizacyjnych i projektowych – Ryszard Bojarski

Kierownik sekcji przedmiotów plastycznych uzupełniających – Jerzy Mierzwiak

Kierownik sekcji do spraw zarządzania procesem dydaktycznym – Magdalena Woźniak