STATUT

 

STATUT

STATUT PLSP

 

HARMONOGRAMY

 

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY

 

PODRĘCZNIKI

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - CYKL 4 LETNI

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - CYKL 5 LETNI

 

PROGRAMY NAUCZANIA

 

DOSTĘPNE WKRÓTCE

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

ARANŻACJA WNĘTRZ I

ARANŻACJA WNĘTRZ II

ARANŻACJA WNĘTRZ III

ARANŻACJA WNĘTRZ IV

BIOLOGIA

CHEMIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

FIZYKA

GEOGRAFIA I

HISTORIA I

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO II

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO III

HISTORIA III ROZSZERZONY

HISTORIA IV ROZSZERZONY

HISTORIA SZTUKI I

HISTORIA SZTUKI II

HISTORIA SZTUKI III

HISTORIA SZTUKI IV

JĘZYK ANGIELSKI I PODSTAWOWY prof. J. Brudzińska

JĘZYK ANGIELSKI I ROZSZERZONY prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK ANGIELSKI II PODSTAWOWY prof. J. Brudzińska

JĘZYK ANGIELSKI II ROZSZERZONY prof. A. Klanowska

JĘZYK ANGIELSKI II ROZSZERZONY prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK ANGIELSKI III prof. J. Brudzińska

JĘZYK ANGIELSKI III ROZSZERZONY prof. A. Klanowska

JĘZYK ANGIELSKI III ROZSZERZONY prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK ANGIELSKI IV PODSTAWOWY prof. A. Klanowska

JĘZYK ANGIELSKI IV ROZSZERZONY prof. J. Brudzińska

JĘZYK ANGIELSKI IV ROZSZERZONY prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK NIEMIECKI I - III

JĘZYK NIEMIECKI III i IV

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK POLSKI II prof. B. Mierzwiak

JĘZYK POLSKI III prof. B. Mierzwiak

JĘZYK POLSKI IV prof. B. Mierzwiak

JĘZYK POLSKI I - IV prof. M. Szmidt 

MATEMATYKA I prof. I. Rynkowska 

MATEMATYKA I prof. J. Baran

MATEMATYKA II PODSTAWOWY

MATEMATYKA II ROZSZERZONY

MATEMATYKA III PODSTAWOWY

MATEMATYKA III ROZSZERZONY

MATEMATYKA IV

PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU I - FOTOGRAFIA

PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU II - FILM

PODSTAWY PROJEKTOWANIA

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE I

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE II

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE III

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE IV

PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE II

REALIZACJE INTERMEDIALNE I - FOTOGRAFIA

REALIZACJE INTERMEDIALNE II - ANIMACJA

REALIZACJE INTERMEDIALNE III - FILM

REALIZACJE INTERMEDIALNE IV - REALIZACJE DYPLOMOWE

RELIGIA I

RELIGIA II

RELIGIA III  IV

RYSUNEK I MALARSTWO I - IV prof. J. Mierzwiak

RYSUNEK I MALARSTWO I prof. S. Żuchowski

RYSUNEK I MALARSTWO III prof. S. Żuchowski

RZEŹBA I

RZEŹBA II

RZEŹBA III

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE I

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE II

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE III

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE IV

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I

WYCHOWANIE FIZYCZNE I - IV

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PRZYKŁADOWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁ 01 REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

ZAŁ 01A - REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

ZAŁ 01B - WYKAZ ZBIORÓW I ICH POWIĄZAŃ

ZAŁ 02 - KLAUZULE INFORMACYJNE I ZGODY

ZAŁ 03 - UMOWA POWIERZENIA UNIWERSALNA

ZAŁ 04 - REJESTR UMÓW POWIERZENIA ZAWARTYCH Z PROCESORAMI

ZAŁ 05 - REJESTR UMÓW POWIERZENIA JAKO PROCESOR

ZAŁ 06 - PLAN POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM

ZAŁ 07 - OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH

ZAŁ 08 - UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁ 09 - EWIDENCJA UPOWAŻNIEŃ PRACOWNIKÓW

ZAŁ 10 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

ZAŁ 11 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH V 02

ZAŁ 11A - PODMIOTY UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DOSTĘPU DO DANYCH (DOKUMENT POMOCNICZY)

ZAŁ 11B - PORADNIK DLA SZKÓŁ (DOK. POMOCNICZY)

ZAŁ 12 - EWIDENCJA OSÓB WYSŁANYCH NA SZKOLENIE Z ODO

ZAŁ 13 - FORMULARZ ZGŁOSZENIA INCYDENTU

ZAŁ 14 - EWIDENCJA WEWNĘTRZNA NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH

ZAŁ 15 - WYKAZ POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW

ZAŁ 16 - PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

ZAŁ 17 - PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

ZAŁ 18 - PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

ZAŁ 19 - PRAWO DO SPRZECIWU

ZAŁ 20 - PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 RZ-7 WZÓR

 

INNE

 

 

KONTROLA ZARZĄDCZA 2018

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM PLASTYCZNEGO (cykl 4 letni)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (cykl 5 letni)

ZAGADNIENIA Z HISTORII SZTUKI - EGZAMIN DYPLOMOWY 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

LOGO SZKOŁY - PDF - AI - SVG - PNG

SPRAWOZDANIE DLA NAUCZYCIELI

SPRAWOZDANIE CAŁOROCZNE

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA

DZWONKI