WYNIKI REKRUTCJI!!!

 

WYNIKI

 

Ponieważ dokumenty rekrutacyjne, były przesyłane za pomocą poczty elektronicznej, to wszyscy zakwalifikowani kandydaci do pierwszej klasy PLSP, którzy są zdecydowani i będą wysyłać nam w ram,ach potwierdzenia woli nauki, oryginał świadectwa ukończenie szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu - są proszeni o OBLIGATORYJNE PRZESŁANIE RÓWNIEŻ ORYGINAŁÓW SKŁADANYCH DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH /wniosek wraz z załącznikami, 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne, zaświadczenie zdrowia/.

 

 

 

 

 

 

 

 

EGZAMIN WSTĘPNY

 

 

Kandydat, który nie potwierdził /Rodzic,opiekun prawny/ lub nie otrzymał informacji dot. przydziału grupy na egz. wstępny - jest proszony o pilny kontakt tel.

736 859 234

Z przyczyn niezależnych (awaria u jednego z operatorów komórkowych), część wiadomości mogła zostać niedostarczona.

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia dotyczącego egzaminu wstępnego, który odbędzie się 20 czerwca 2020.

UWAGA! Egzamin odbędzie się w budynku Zespołu Szkół Nr 127 w Warszawie, ul. Smocza 19.

ZARZĄDZENIE

 

PRZED EGZAMINEM KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCEDURĄ!

PROCEDURA 

 

MAPA

unnamed.png